THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/01/2018

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

38-23 ngày

45-15 ngày

19-14 ngày

30-9 ngày

39-9 ngày

11-8 ngày

02-7 ngày

03-7 ngày

12-7 ngày

15-7 ngày

25-7 ngày

27-7 ngày

43-7 ngày

44-7 ngày

58-7 ngày

94-7 ngày

31-6 ngày

34-6 ngày

35-6 ngày

40-6 ngày

59-6 ngày

61-6 ngày

86-6 ngày

87-6 ngày

98-6 ngày

18-5 ngày

56-5 ngày

64-5 ngày

72-5 ngày

88-5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

01-15 lần

14-14 lần

63-14 lần

80-14 lần

32-13 lần

81-13 lần

26-12 lần

53-12 lần

62-12 lần

71-12 lần

89-12 lần

21-11 lần

23-11 lần

36-11 lần

42-11 lần

48-11 lần

49-11 lần

51-11 lần

58-11 lần

67-11 lần

68-11 lần

78-11 lần

88-11 lần

93-11 lần

96-11 lần

13-10 lần

24-10 lần

41-10 lần

47-10 lần

52-10 lần

87-10 lần

97-10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 38 đã 23 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/07/2016 đến 29/07/2016)

Cặp số 45 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 34 ngày (từ 13/01/2013 đến 19/02/2013)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: