THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 06/12/18

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 06/12/18

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

38-20 ngày

82-14 ngày

69-13 ngày

45-12 ngày

55-12 ngày

84-12 ngày

19-11 ngày

75-11 ngày

92-11 ngày

09-10 ngày

80-8 ngày

00-6 ngày

30-6 ngày

39-6 ngày

11-5 ngày

26-5 ngày

48-5 ngày

85-5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

01-17 lần

14-14 lần

67-13 lần

81-13 lần

21-12 lần

23-12 lần

24-12 lần

51-12 lần

62-12 lần

71-12 lần

80-12 lần

15-11 lần

26-11 lần

52- 11 lần

58-11 lần

68-11 lần

88-11 lần

89-11 lần

11-10 lần

12-10 lần

31-10 lần

32-10 lần

35-10 lần

36-10 lần

41- 10 lần

42-10 lần

47-10 lần

48-10 lần

49-10 lần

53-10 lần

63-10 lần

87-10 lần

97-10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan

Cặp số 38 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04072016 đến 29072016)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: