THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 05/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 05/01/2018

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

38-19 ngày

82-13 ngày

69-12 ngày

45-11 ngày

55-11 ngày

70-11 ngày

84-11 ngày

19-10 ngày

75-10 ngày

92-10 ngày

09-9 ngày

10-9 ngày

66-9 ngày

80-7 ngày

93-7 ngày

00-5 ngày

30-5 ngày

39-5 ngày

68-5 ngày

73-5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

01-17 lần

80-14 lần

14-13 lần

21-13 lần

81-13 lần

24-12 lần

36-12 lần

51-12 lần

67-12 lần

15-11 lần

23-11 lần

26-11 lần

35-11 lần

41-11 lần

48-11 lần

52-11 lần

53-11 lần

58-11 lần

62-11 lần

71-11 lần

87-11 lần

88-11 lần

89-11 lần

11-10 lần

12-10 lần

31-10 lần

32-10 lần

49-10 lần

68-10 lần

97-10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 38 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/07/2016 đến 29/07/2016)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: