THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 04/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 04/01/2018

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

38-18 ngày

54-16 ngày

53-14 ngày

79-14 ngày

82-12 ngày

69-11 ngày

45-10 ngày

55-10 ngày

70-10 ngày

84-10 ngày

19-9 ngày

75-9 ngày

92-9 ngày

09-8 ngày

10-8 ngày

13-8 ngày

66-8 ngày

49-7 ngày

80-6 ngày

93-6 ngày

52-5 ngày

65-5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

01-16 lần

21-15 lần

80-14 lần

26-12 lần

51-12 lần

67-12 lần

81-12 lần

87-12 lần

14-11 lần

15-11 lần

23-11 lần

24-11 lần

35-11 lần

36-11 lần

48-11 lần

58-11 lần

62-11 lần

68-11 lần

71-11 lần

88-11 lần

89-11 lần

11-10 lần

12-10 lần

31-10 lần

32-10 lần

41-10 lần

49-10 lần

52-10 lần

53-10 lần

56-10 lần

63-10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 38 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/07/2016 đến 29/07/2016)

Cặp số 54 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 22 ngày (từ 10/04/2015 đến 01/05/2015)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: