THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/10/2017

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/10/2017

 

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

 

14-      14 ngày

80-      13 ngày

10-      12 ngày

99-      11 ngày

17-      10 ngày

32-      10 ngày

39-      10 ngày

89-      10 ngày

36-      9 ngày

44-      9 ngày

06-      8 ngày

12-      8 ngày

85-      8 ngày

34-      7 ngày

43-      7 ngày

48-      7 ngày

53-      7 ngày

05-      6 ngày

19-      6 ngày

35-      6 ngày

81-      6 ngày

07-      5 ngày

27-      5 ngày

45-      5 ngày

62-      5 ngày

63-      5 ngày

76-      5 ngày

95-      5 ngày

 

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

 

90-      16 lần

95-      15 lần

01-      14 lần

72-      14 lần

13-      12 lần

30-      12 lần

31-      12 lần

54-      12 lần

55-      12 lần

77-      12 lần

92-      12 lần

96-      12 lần

07-      11 lần

40-      11 lần

46-      11 lần

74-      11 lần

97-      11 lần

98-      11 lần

09-      10 lần

12-      10 lần

15-      10 lần

16-      10 lần

22-      10 lần

24-      10 lần

28-      10 lần

52-      10 lần

66-      10 lần

73-      10 lần

99-      10 lần

 

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

 

Cặp số 14 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 04/06/2017 đến 28/06/2017)

 

Cặp số 80 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 05/02/2009 đến 27/02/2009)

 

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: