THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/10/2017

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/10/2017

 

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

 

69-      19 ngày

14-      12 ngày

80-      11 ngày

10-      10 ngày

59-      10 ngày

99-      9 ngày

17-      8 ngày

32-      8 ngày

39-      8 ngày

89-      8 ngày

36-      7 ngày

44-      7 ngày

47-      7 ngày

68-      7 ngày

74-      7 ngày

06-      6 ngày

11-      6 ngày

12-      6 ngày

40-      6 ngày

57-      6 ngày

85-      6 ngày

25-      5 ngày

30-      5 ngày

34-      5 ngày

37-      5 ngày

43-      5 ngày

48-      5 ngày

53-      5 ngày

 

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

 

90-      16 lần

72-      15 lần

95-      15 lần

01-      14 lần

31-      13 lần

96-      13 lần

13-      12 lần

22-      12 lần

07-      11 lần

15-      11 lần

30-      11 lần

46-      11 lần

54-      11 lần

55-      11 lần

67-      11 lần

92-      11 lần

97-      11 lần

99-      11 lần

09-      10 lần

12-      10 lần

14-      10 lần

19-      10 lần

24-      10 lần

28-      10 lần

43-      10 lần

73-      10 lần

74-      10 lần

77-      10 lần

98-      10 lần

 

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

 

Cặp số 69 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)

 

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: