THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/10/2017

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/10/2017

 

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

 

69-      18 ngày

08-      15 ngày

14-      11 ngày

41-      10 ngày

80-      10 ngày

10-      9 ngày

59-      9 ngày

87-      9 ngày

03-      8 ngày

99-      8 ngày

17-      7 ngày

32-      7 ngày

39-      7 ngày

89-      7 ngày

36-      6 ngày

44-      6 ngày

47-      6 ngày

68-      6 ngày

74-      6 ngày

06-      5 ngày

11-      5 ngày

12-      5 ngày

40-      5 ngày

57-      5 ngày

85-      5 ngày

 

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

 

90-      16 lần

72-      15 lần

95-      15 lần

01-      13 lần

13-      12 lần

15-      12 lần

22-      12 lần

30-      12 lần

31-      12 lần

96-      12 lần

99-      12 lần

07-      11 lần

19-      11 lần

28-      11 lần

46-      11 lần

55-      11 lần

67-      11 lần

74-      11 lần

97-      11 lần

98-      11 lần

12-      10 lần

14-      10 lần

35-      10 lần

43-      10 lần

54-      10 lần

62-      10 lần

73-      10 lần

77-      10 lần

92-      10 lần

93-      10 lần

 

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

 

Cặp số 69 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)

 

Cặp số 08 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 26/04/2010 đến 22/05/2010)

Tags: