THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/10/2017

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/10/2017

 

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

 

69-      17 ngày

08-      14 ngày

14-      10 ngày

58-      10 ngày

75-      10 ngày

88-      10 ngày

41-      9 ngày

56-      9 ngày

64-      9 ngày

80-      9 ngày

10-      8 ngày

59-      8 ngày

87-      8 ngày

03-      7 ngày

99-      7 ngày

17-      6 ngày

32-      6 ngày

39-      6 ngày

65-      6 ngày

89-      6 ngày

36-      5 ngày

44-      5 ngày

47-      5 ngày

68-      5 ngày

74-      5 ngày

 

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

 

90-      15 lần

95-      15 lần

72-      14 lần

01-      13 lần

22-      13 lần

74-      13 lần

99-      13 lần

15-      12 lần

30-      12 lần

31-      12 lần

96-      12 lần

07-      11 lần

13-      11 lần

16-      11 lần

19-      11 lần

28-      11 lần

35-      11 lần

43-      11 lần

46-      11 lần

98-      11 lần

09-      10 lần

12-      10 lần

14-      10 lần

54-      10 lần

55-      10 lần

62-      10 lần

67-      10 lần

73-      10 lần

77-      10 lần

92-      10 lần

93-      10 lần

97-      10 lần

 

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

 

Cặp số 69 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 16/10/2008 đến 12/11/2008)

 

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: